SIMI MOTION 3D to system do pomiarów naukowych z wykorzystaniem trójpłaszczyznowej analizy ruchu (m.in. kątów w stawach, przyspieszeń, symetrii, sił poszczególnych układów). Simi Motion może także współpracować z innymi urządzeniami pomiarowymi tj. platformami do pomiaru siły, naciskowymi lub systemami do pomiarów EMG. System zawiera oprogramowanie, kamery 120 kl./sek (0.3 MP) na statywie, zestaw markerów, platformę do pomiaru siły, system sEMG, platformę tensometryczną.
Zalety systemu Simi Motion:

  • zapewnia dokładny pomiar parametrów związanych z dynamiką i kinematyką ruchu
  • umożliwia rejestrację danych
  • obraz jest rejestrowany za pomocą kamer cyfrowych
  • obraz 3D generowany jest z danych
  • umożliwia wyznaczanie trajektorii ruchu punktów lub segmentów
  • przedstawia wykresy zmierzonych wartości tj. prędkość, przyspieszenie, kąty
  • współpracuje z platformami do pomiaru siły AMTI, Bertec, Kistler
  • współpracuje z systemami do pomiaru EMG
  • współpracuje z systemami do pomiaru nacisku na podłoże tj. Tekscan, RSscan, Paromed

Oprócz wykorzystania systemu w pracy z naszymi pacjentami świadczymy usługi komercyjne dla projektów naukowych. Zapraszamy do kontaktu!