Łagodna komora hiperbaryczna to urządzenie, które umożliwia pacjentom przebywanie w kontrolowanym środowisku wysokiego ciśnienia (1.3 ATA). Podczas sesji w komorze hiperbarycznej, w której pacjent oddycha tlenem w warunkach większego ciśnienia atmosferycznego. Komory hiperbaryczne łagodne są szeroko stosowane w medycynie, zarówno w celach terapeutycznych, jak i rehabilitacyjnych.

Sesje trwają  80 minut.

Przeciwskazania:

Chociaż komory hiperbaryczne łagodne są ogólnie bezpieczne, istnieją pewne przeciwwskazania, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem terapii. Przeciwwskazania do sesji w komorze hiperbarycznej mogą obejmować:

 • Choroby płucne, takie jak niekontrolowane odma płucna, rozedma płuc, ciężka astma.
 • Poważne problemy z sercem, takie jak niestabilna choroba wieńcowa, zawał serca.
 • Urazy głowy lub krwawienie do mózgu.
 • Niedawno przeprowadzone operacje chirurgiczne, szczególnie z zaangażowaniem jamy brzusznej.
 • Ciężka niewydolność serca.
 • Niektóre problemy neurologiczne, takie jak padaczka niekontrolowana lekami.
 • Ciąża
 • Posiadanie rozrusznika serca
 • Klaustrofobia
 • Ostre infekcje dróg oddechowych
 • Przebyte operacje klatki piersiowej lub w obszarze kości skroniowej
 • Przebyte zapalenie nerwu wzrokowego
 • Wysoka gorączka
 • Leczenie antybiotykiem — (poinformować pracownika, który jest odpowiedzialny za kwalifikacje do sesji w komorze o rodzaju antybiotyku).
Wskazania:
 • Regeneracja (również po treningach),
 • Rehabilitacja pulmonologiczna i oddechowa po przebytych infekcjach układu oddechowego (również tych, spowodowanych zakażeniem koronawirusem COVID-19)
 • Niedotlenienie tkanek,
 • Odleżyny: Wysokie ciśnienie atmosferyczne i dostęp do czystego tlenu w komorze hiperbarycznej przyczyniają się do lepszego dotlenienia uszkodzonych tkanek, co przyspiesza proces gojenia odleżyn.
 • Wszelkie trudno gojące się rany  oraz rany oparzeniowe: sesja w komorze hiperbarycznej może być stosowana w przypadku oparzeń, aby przyspieszyć gojenie i zmniejszyć ryzyko infekcji. Dzięki wysokiemu ciśnieniu i dostępowi do tlenu komora hiperbaryczna pobudza proces regeneracji tkanek.
 • Uszkodzone tkanki miękkie: Sesje w komorze hiperbarycznej jest wykorzystywana w celu wspomagania leczenia różnych uszkodzeń tkanek miękkich, takich jak urazy sportowe, stłuczenia, zwichnięcia i naciągnięcia mięśni. Wysokie ciśnienie atmosferyczne sprzyja regeneracji tkanek i zmniejsza obrzęki.
 • Zatrucie tlenkiem węgla
 • Choroba dekompresyjna
 • Gojenie się przeszczepów i tkanek zagrożonych martwicą
 • Stopa cukrzycowa
 • Zatory gazowe
 • Stany zapalne kości i szpiku kostnego
 • Niedowłady i porażeniach nerwowe
 • Głuchota, będąca wynikiem urazu, pojawiającej się samoistnie lub o trudnych do ustalenia przyczynach.

Jak się przygotować do sesji w komorze hiperbarycznej ?

 Na umówioną wcześniej sesję w komorze hiperbarycznej, zabierz wygodny strój bez metalowych elementów i najlepiej z naturalnych włókien, jeśli masz trudno gojącą się ranę zadbaj o to, by podczas sesji móc ją odsłonić (zabierz dodatkowy ręcznik lub gazę). Dodatkowo polecamy zabrać ze sobą książki, czasopisma lub telefon, gdyż czas sesji to 80 minut. Warto zaznaczyć, że zabieg jest bezpieczny i przyjemny, a kontakt z operatorem komory można utrzymywać przez cały czas dzięki krótkofalówkom.

Cennik