Na sali do treningów rehabilitacyjnych kliniki Orto Med Sport znajdują się urządzenia do ćwiczeń na niestabilnym podłożu. Ćwiczenia te pozwalają na lepsze przygotowanie stawów, mięśni, ścięgien i więzadeł do dynamicznie zmieniających się warunków, np. na boisku. Dzięki nim centralny układ nerwowy jest w stanie sprawniej dostosować reakcję układu ruchu. Są one nieodzownym i ostatnim elementem terapii w przypadku uszkodzeń tkanek miękkich, gdyż w dużym stopniu przyczyniają się do odbudowy czucia głębokiego, np. w naderwanych więzadłach.

Wskazania:
  • przygotowanie do uprawiania dynamicznych dyscyplin sportu, zwłaszcza kontaktowych
  • końcowe fazy terapii po naderwaniach, zerwaniach i rekonstrukcjach tkanek miękkich układu ruchu